بررسی تأثیر شاخص‌های منتخب اقتصاد دانش‌بنیان بر شدت انرژی استان‌های کشور

۰ پژوهشنامه اقتصاد انرژی، دوره ۵، شماره ۱۸، بهار ۱۳۹۵، صفحه ۱۰۱-۱۴۵ دریافت متن کامل نویسندگان اله‌مراد سیف۱؛ داود حمیدی

Read more

تصویر‌سازی الگوی اقتصاد مقاومتی در صنعت برق ایران

۰ نویسنده : کمالی، روزبه؛ سیف، اله مراد؛ احمدیان، محمد؛ مجله: مجلس و راهبرد » زمستان ۱۳۹۵ – شماره ۸۸ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۳۴ صفحه – از ۱۹۷ تا ۲۳۰) تصویر‌سازی

Read more

راهبردهای اقتصادی تحکیم ساخت درونی جمهوری اسلامی ایران

۰   راهبردهای اقتصادی تحکیم ساخت درونی جمهوری اسلامی ایران <دریافت اسلاید های سخنرانی> ۰

Read more

مفهوم شناسی نقش اقتصاد در استحکام ساخت درونی قدرت ملی

۰   مفهوم شناسی نقش اقتصاد در استحکام ساخت درونی قدرت ملی <دریافت اسلاید های سخنرانی> ۰

Read more