پیش بینی اقتصاد ایران در سال ۹۸ : چه خواهد شد؟

۰ اله مراد سیف / سال آتی از یک جهت مهمترین سال اقتصادی در دوران پس از انقلاب اسلامی است

Read more

نئولیبرال‌ها اقتصاد بلد نیستند : نجات علم اقتصاد از چنگ نئولیبرالیسم

۰ هیچکس دقیقاً نمی‌داند نئولیبرالیسم چیست، اما خیلی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که این ایدئولوژی اقتصادی مسئول پاره‌ای از بزرگ‌ترین

Read more

رویکرد ها ، اهداف و معیارهای ارزیابی مدیریت اقتصادی

۰ دولت ها در مدیریت اقتصادی اهداف و رویکردهای متفاوتی می توانند داشته باشند .مقایسه مدیریت های اقتصادی دولت ها

Read more

«تقصیرِ تحریم است؟» : تراز عملیاتی منفی ۱۱۲هزار میلیارد تومانی بودجه و بی‎خیالی نسبت به مالیات سوداگران

۰ دکتر اله مراد سیف با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه گفت: در حالی که تراز عملیاتی بودجه طبق

Read more