خلق نقدینگی و هدایت نقدینگی

0 اله مراد سیف / نقدینگی بخش خصوصی در اقتصاد مجموع پول (شامل اسکناس و مسکوک دست اشخاص و مانده حساب

Read more

امریکا ، ترامپ و اقتصاد جهانی

0 اله مراد سیف / با روی کار آمدن ترامپ، کشور امریکا که خود از سردمداران اصلی سازمان تجارت جهانی بوده

Read more

اقتصاد ما و یارانه های پیدا و پنهان انرژی

0 اله مراد سیف / کشور ما دو ویژگی در اقتصاد انرژی دارد . اولین ویژگی منابع زیاد نفت و

Read more

نسبت سنجی واردات کالاهای اساسی با اقتصاد مقاومتی

0 اله مراد سیف / مطابق اعلام ریاست محترم بانک مرکزی واردات کالاهای اساسی به کشور نسبت به سال گذشته

Read more