گرفتار حکمرانی تورمی شده ایم

۱۳ شهریور ۱۴۰۰ دکتر سیف در گفتگو با رادار اقتصاد؛ گرفتار حکمرانی تورمی شده ایم/هرچه یک دولت در ظاهر خیر

Read more

مفاسد باید خط قرمز دولت اسلامی باشد / ساختار‌های اقتصادی فساد زا و نظارت ناکارآمد است

در گفتگو با دانشجو مطرح شد تاریخ انتشار: ۰۷:۳۳ – ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ سیف: مفاسد باید خط قرمز دولت اسلامی باشد

Read more

 پیوند تاریخی قدرت دفاعی و اقتصادی

صرفه‌های اقتصادی صادرات بنزین به ونزوئلا؛  پیوند تاریخی قدرت دفاعی و اقتصادی دکتر اله مراد سیف استاد دانشگاه با تبیین

Read more