کنترل بازار ارز در سال ۹۷ از زبان رئیس کل سابق بانک مرکزی

0 در تحلیل بازار از سال یکسان‌سازی نرخ ارز تا نوسان‌های سال ۱۳۹۷ مطرح شد  رییس کل سابق بانک مرکزی

Read more

موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک اذعان کرد : پیروزی ایران در دوئل منطقه‌ای

0 دنیای‌اقتصاد (۱۹ آبان ۱۳۹۸)- پوریا فیروزنژاد : موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک مستقر در لندن در یک گزارش مفصل استدلال

Read more

رشد اقتصادی بولیوی از کجا آب می‌خورد؟

0 سایمون ویلسون (مترجم: آرش جوادی‌نژاد) / در میان حیرت بسیاری از ناظران، بولیوی اکنون تبدیل به سریعترین اقتصاد در

Read more