تبیین نگاه راهبردی مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

فایل صوتی تبیین نگاه راهبردی مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل  : (اردیبهشت ۱۳۹۵)

 

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *