دولت سیزدهم و مدیریت بازار ارز

اله مراد سیف / دولت سیزدهم در شرایط دشواری از اوضاع اقتصادی سکان دار کشور شده و با مسایل پیچیده

Read more

کنترل بازار ارز در سال ۹۷ از زبان رئیس کل سابق بانک مرکزی

در تحلیل بازار از سال یکسان‌سازی نرخ ارز تا نوسان‌های سال ۱۳۹۷ مطرح شد  رییس کل سابق بانک مرکزی در

Read more

چسبندگی قیمت ها در شرایط کاهش نرخ ارز

اله مراد سیف / در برخی برهه ها قیمت ارز در بازار آزاد به هر دلیل کاهش یافته و این

Read more