ضرورت کارآمد سازی مدیریت مصارف ارز دولتی در بودجه ۹۹

۱+ اله مراد سیف / در بودجه سال ۹۹ ارز دولتی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی و دارو به میزان

Read more

تاثیر مولفه های سیاست اجرا شده بر اهداف اساسی در طرح بنزینی دولت

۰ اله مراد سیف / اگر سه مساله مهم را بخواهیم در موضوع انرژی در ایران  نام ببریم این سه 

Read more

ارزیابی سیاست جدید بنزینی دولت

۲+ اله مراد سیف / با اعلام دولت بنزین سهمیه بندی و همزمان ۵۰ درصد به نرخ بنزین سهمیه ای

Read more

یارانه ها و اقتصاد ایران

۰ اله مراد سیف / اقتصاد ایران را می توان با مشخصه پرداخت یارانه زیاد معرفی کرد . این مشخصه

Read more

مساله اصلی در ارز ۴۲۰۰ تومانی

۰ اله مراد سیف / این روزها ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف آن مورد مناقشه جدی تحلیلگران است . بسیاری

Read more

ارزیابی طرح پیشنهادی چارچوب اصلاح ساختاری بودجه

۰ اله مراد سیف / مطابق آنچه  در مقدمه طرح چارچوب اصلاح ساختاری بودجه توسط سازمان برنامه منتشر شده است ،

Read more