تولید صادرات محور در اقتصاد مقاومتی ج.ا.ایران

کتاب : تولید صادرات محور در اقتصاد مقاومتی ج.ا.ایران

نویسندگان :

فیصل مرداسی  –  اله مراد سیف

انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی

سال انتشار  :  ۱۳۹۹

شمارگاه  ۱۰۰۰ نسخه

قیمت  :  ۳۶۰۰۰۰ ریال

 

دریافت فایل صفحات معرفی کتاب :  تولید صادرات محور در اقتصاد مقاومتی ج.ا.ایران

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *