فشار دولت در بازار اوراق، بازار سرمایه را دچار چالش های جدی کرده

الله مراد سیف در گفتگو با رادار اقتصاد؛ فشار دولت در بازار اوراق، بازار سرمایه را دچار چالش های جدی

Read more

وضعیت جاری اقتصاد و اقدامات فوریتی مورد لزوم دولت رئیسی

اله مراد سیف / این یادداشت در شرایطی نوشته شده است که کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس در حال

Read more

رونق تولید ، تحول در بازار سرمایه و پیش نیازهای آن

اله مراد سیف / رونق تولید مورد تاکید مقام معظم رهبری در شعار سال ۱۳۹۸ است . در این یادداشت

Read more

اقتصاد مقاومتی در شرایط خروج اروپا از برجام : داستان بلدرچین و برزگر

اله مراد سیف /  « بلدرچینی با سه جوجه خود در کشتزاری لانه داشت. چون فصل درو شد، یکی از جوجه‌ها

Read more

نوسانات بورس و منطق اقتصادی

اله مراد سیف / بازار بورس در ایران با حجم حدود ۱۲۰ میلیارد دلار از بازارهای نوپا در اقتصاد ملی است

Read more

خلق نقدینگی و هدایت نقدینگی

اله مراد سیف / نقدینگی بخش خصوصی در اقتصاد مجموع پول (شامل اسکناس و مسکوک دست اشخاص و مانده حساب جاری

Read more