نوسانات بورس و منطق اقتصادی

اله مراد سیف / بازار بورس در ایران با حجم حدود ۱۲۰ میلیارد دلار از بازارهای نوپا در اقتصاد ملی است

Read more

الگوسازی مقاومت اقتصادی در اقتصاد خرد

اله مراد سیف مقدمه : اقتصاد مقاومتی از نظر مکتب شناسی اقتصادی در حوزه «اقتصاد سیاسی» جای دارد . لذا

Read more