اجرای ناصحیح سیاستهای خصوصی سازی به رشد فساد کمک کرد

۲+ یک استاد دانشگاه با انتقاد از پیاده سازی ناصحیح سیاستهای خصوصی سازی در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مهترین

Read more

مفاسد اقتصادی و راهبردهای سه گانه مقابله

۲+ اله مراد سیف / در اینکه فساد از هر نوع آن تخریب کننده همه بنیان هایی است که می

Read more

چهل سالگی نظام و محورهای تحول در آینده : توسعه و تقویت شفافیت

۰ نظام جمهوری اسلامی ایران که انقلاب اسلامی را به عنوان انقلابی اصیل در پشتوانه خود دارد، از آن جهت

Read more

اساسی ترین کار دولت : حل مشکلات معیشتی

۰ رهبر معظم انقلاب در دیدار روز چهارشنبه ۱۹ دی ۹۷ خود با مردم قم فرمودند: «حل مشکلات طبقات ضعیف

Read more