اجرای ناصحیح سیاستهای خصوصی سازی به رشد فساد کمک کرد

۲+ یک استاد دانشگاه با انتقاد از پیاده سازی ناصحیح سیاستهای خصوصی سازی در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مهترین

Read more

دولت رفاه نفتی ریشه تورم ساختاری

۱+ اله مراد سیف / تورم در اقتصاد ایران یک مساله و بلکه یک معضل ساختاری است و چنانچه دیدیم

Read more

چهل سالگی انقلاب : دستآوردها و ناکامی های اقتصادی نظام ج.ا.ایران

۰ انقلاب اسلامی در شرایطی به وقوع پیوست که جامعه در یک شرایط نامطلوب اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی به

Read more

هنوز به الگوی مشخصی برای مدیریت اقتصادی کشور دست نیافته‌ایم

۰ خبر گزاری تسنیم اله مراد سیف یک کارشناس اقتصادی با بیان این که دولتی‌تر شدن و نفتی‌تر شدن پاشنه

Read more