چرا صادرات بنزین به ونزوئلا یک نقطه عطف تاریخی است؟

اله مراد سیف / در این که اعزام نفت کش های غول پیکر نفتی از جانب ج.ا.ایران به سمت ونزوئلا آن

Read more

اوضاع اقتصادی و ناآرامی های عراق

اله مراد سیف / کشور عراق با داشتن قریب ۱۱ درصد از ذخایر نفتی جهان کشور بالقوه ثروتمندی است که طعم

Read more

دولت رفاه نفتی ریشه تورم ساختاری

اله مراد سیف / تورم در اقتصاد ایران یک مساله و بلکه یک معضل ساختاری است و چنانچه دیدیم با

Read more