اقتصاد فرهنگ و فرهنگ اقتصادی در راهپیمایی اربعین

اله مراد سیف
چکیده : راهپیمایی اربعین با ابعاد جهانی خود بدون تردید پدیده کم نظیری است که از ابعاد مختلف نیازمند بررسی و موشکافی است . این بررسی ها هم از نظر شناخت این پدیده مهم اجتماعی و هم از نظر ایجاد زمینه برای بهره برداری بهتر از آثار و پیامدهای مثبت آن لازم است .اگر راهپیمایی اربعین رایک رسانه بدانیم ، اقتصاد این رسانه از این جهت مهم می باشد که می تواند در توسعه مسیر این رسانه برای تحقق اهداف مورد نظر آن بسیار موثر باشد .برگزاری چنین مراسمی نیازمند زیرساخت های لازم و نیز فراهم سازی امکانات برای پشتیبانی این حضور میلیونی از یک طرف و برای بهره برداری فرهنگی از این حضور از طرف دیگر است .فرهنگ اقتصادی اربعین نیز از این نظر شایسته توجه است که می تواند گسترش دهنده مساوات و برادری در میان امت اسلامی بوده جلوه های ایثار و از خود گذشتگی را به نمایش بگذارد . نتیجه این که بهره برداری بهینه از مراسم با شکوه راهپیمایی اربعین مستلزم توجه به ابعاد اقتصادی آن در هر دو زمینه اقتصاد فرهنگ اربعین و نیز فرهنگ اقتصادی اربعین است .
(مطلب کامل را با کلیک کردن روی عنوان اصلی ملاحظه فرمایید.)

Read more

اوضاع اقتصادی و ناآرامی های عراق

اله مراد سیف / کشور عراق با داشتن قریب ۱۱ درصد از ذخایر نفتی جهان کشور بالقوه ثروتمندی است که طعم

Read more