کتاب اقتصاد مقاومتی و بانکداری مقاومتی

کتاب اقتصاد مقاومتی و بانکداری مقاومتی

 

امروزه بانک ها در اقصی نقاط جهان از ارکان مهم اقتصادی به شمار می آیند و نقش آنها در توسعه و رشد اقتصادی روشن است، زیرا بانک ها می توانند با فراهم آوردن سرمایه مالی برای بخش های مختلف اقتصادی شرایط مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم آورند و با افزایش و رشد سرمایه انباشته شده، تولید ملی را ارتقا دهند. علاوه براین بانکها با نگهداری پول نقد و تسهیل در نقل و انتقال آن در سطح کشور و حتی سطح بین الملل عامل موثری در حفظ اموال شخصی و دولتی و ضمانت مبادلات داخلی و خارجی هستند. بانک ها همچنین به عنوان عوامل اجرای سیاست های پولی دولت، نقش مهمی را در تثبیت اقتصادی ایفا می کنند. موارد بیان شده تا حدودی بیانگر اهمیت نظام بانکداری بوده و نشان می دهد که بانکها به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی در هرکشوری ایفای نقش می کنند. همین اهمیت نظام بانکداری کافی بوده است تا در سالیان اخیر دشمنان نظام حجم وسیعی از تحریم های سخت را بر علیه نظام بانکی کشور و علی الخصوص بر علیه بانک مرکزی طراحی و به اجرا گذارند و با این کار در پی فلج کردن اقتصاد کشور باشند. امروزه با توجه به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و  با نظر به توجهات ویژه و تاکیدات مکرر ایشان که نشان دهنده اهمیت موضوع می باشد، توجه جدی به بحث اقتصاد مقاومتی به عنوان تنها راه حل مقابله عملی با تحریم های ظالمانه اقتصادی دشمنان علیه کشور بیش از پیش ضروری می نماید .در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، بانکها به عنوان یکی از اساسی ترین زیرساختهای اقتصادی کشور باید توجه لازم را در بکارگیری و اتخاذ ابزارها و روشهایی در راستای ایجاد اقتصاد مقاومتی در پیش گیرند.

در این کتاب تلاش شده است تا در ابتدا مفهوم اقتصاد مقاومتی به شکلی جامع و روشن شرح داده و تجربیات جهانی در این زمینه بیان شود. سپس مبانی حاکم بر اقتصاد مقاومتی در کشور ایران تشریح و بررسی شده و شاخصه های اقتصاد مقاومتی بیان می شود. سپس به بررسی و اهمیت نقش نظام بانکداری در پیاده سازی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است و ویژگی ها و الزامات اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران شرح داده خواهد شد. از طرفی مبانی حاکم بر بانکداری مقاومتی  تشریح و بررسی شده  و مفهومی از بانکداری مقاومتی منطبق بر بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در کتاب تشریح شده است

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *