پیمان پولی پایه طلا : پیشنهادی برای شرایط تحریم

0 اله مراد سیف / منظور از پیمان پولی(currency swap agreement) ترتیبات قراردادی میان کشورهای طرف قرارداد برای مبادله پولی

Read more

به بهانه تمدید اختیارات رئیس کل بانک مرکزی

0 اله مراد سیف / اگر یک نقطه روشن در کارنامه اقتصادی دولت روحانی وجود داشته باشد، کنترل نوسانات ارزی در

Read more

مساله اصلی در ارز ۴۲۰۰ تومانی

0 اله مراد سیف / این روزها ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف آن مورد مناقشه جدی تحلیلگران است . بسیاری

Read more

آشفتگی ارزی و آزمونی تاریخی

0 اله مراد سیف شرایط نوسانات و تلاطم ارزی حاضر به خوبی بیان کننده یک جدال پر قدرت در صحنه

Read more