سخنرانی : اقتصاد مقاومتی و تهدیدات نوظهور

0 اله مراد سیف اقتصاد مقاومتی و تهدیدات نوظهور نقش اقتصاد مقاومتی در مهار تهدیدات نوظهور (باتاکید بر پدیده دیکتاتوری

Read more

الگوسازی مقاومت اقتصادی در اقتصاد خرد

0 اله مراد سیف مقدمه : اقتصاد مقاومتی از نظر مکتب شناسی اقتصادی در حوزه «اقتصاد سیاسی» جای دارد .

Read more

راهبردهای اقتصادی تحکیم ساخت درونی جمهوری اسلامی ایران

0   راهبردهای اقتصادی تحکیم ساخت درونی جمهوری اسلامی ایران <دریافت اسلاید های سخنرانی> 0

Read more

مفهوم شناسی نقش اقتصاد در استحکام ساخت درونی قدرت ملی

0   مفهوم شناسی نقش اقتصاد در استحکام ساخت درونی قدرت ملی <دریافت اسلاید های سخنرانی> 0

Read more