کتاب اقتصاد مقاومتی ضرورت ها ، نقشه راه و زمینه های اجرا

 

مقاوم‌سازی اقتصادی اگرچه در ادبیات تجربی اقتصاد جهانی با عناوین دیگری همچون تاب‌آوری اقتصادی در دهه‌های اخیر و به‌ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸ شرق آسیا مورد اشاره قرار گرفته اما به واقع نزدیک‌ترین مفهوم نظری به آن را باید در اندیشه نهادگرایان جدید با عنوان «کارایی انطباقی» جستجو کرد. بااین‌وجود، اصطلاح اقتصاد مقاومتی به‌طور خاص با عمق مفهومی فراگیر خود را تنها باید به اندیشه اسلام ناب امام خمینی (قُدِّس سِرُّه) و مقام معظم رهبری (دامَ عِزُّه) انتساب داد و برآمده از فرهنگ غنی انقلاب اسلامی و هم پیوند با فرهنگ مقاومت که از نوآوری‌های طلایی برآمده از تاریخ دفاع مقدس می‌باشد دانست.

ضرورت پرداختن به اقتصاد مقاومتی از یک سو برطرف کردن چالش‌های اقتصادی ناشی از آسیب‌پذیری داخلی و خصومت شیطانی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا می‌باشد و از سوی دیگر جهادی مقدس برای پی‌ریزی سنگ بنای یک نظام و الگوی اقتصادی الهام‌بخش برای همه ملل ستم دیده و تحت سیطره در عصر حاضر است. این اندیشه از این جهت در تقابل راهبردی با اندیشه و الگوی لیبرال اقتصادی است که آمریکا از آن برای اعمال سلطه و نفوذ در دیگر ملت‌ها با پرچم فریبکارانه الگوی اقتصاد آزاد جهان‌شمول استفاده می‌کند.

این کتاب در چهار بخش سازمان‌دهی شده است. در بخش اول کتاب، ازآنجاکه که کارایی سلاح تحریم از میزان و شدت آسیب‌های داخلی متأثر است، مسئله شناسی آسیب‌ها و تحریم بررسی شده است. در بخش دوم، تلاش بر این بوده که ضرورت و امکان‌پذیری اقتصاد مقاومتی مورد بحث قرار گیرد. بخش سوم به نقشه راه پیاده‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سطوح مبنایی، نهادی و برنامه‌ای با این توجه پرداخته است که به واقع، اقتصاد مقاومتی قبل از آن‌که یک نسخه اجرایی در پاسخ به مشکلات جاری اقتصاد ملی باشد یک چارچوب معرفتی است که از اندیشه اسلام ناب نشئت گرفته و لذا تبیین نقشه راه مبنایی اقتصاد مقاومتی در کنار نقشه راه نهادی و نقشه راه برنامه‌ای برای پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی لازم می‌باشد. در بخش چهارم، برخی زمینه‌های اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی، منطبق بر بیانات شروع سال ۱۳۹۵ مقام معظم رهبری در حرم رضوی مورد واکاوی قرار گرفته است.

آنچه لازم به تذکر است این که هدف از تهیه و انتشار این کتاب انتشار یافته‌های مفید پژوهشی مرتبط با مسائل اقتصاد ملی جمهوری اسلامی ایران و کمک به گفتمان­سازی و ارائه تصویر درست از اقتصاد مقاومتی بوده است و لذا از نتایج برخی مطالعات گروهی که در دانشگاه عالی دفاع ملی با مسئولیت نویسنده کتاب انجام شده و نیز از برخی مقالات برگزیده در کنگره ملی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۳ که نویسنده در آن مسئولیت دبیر راهبردی کنگره را داشته است، با ذکر نام مؤلفین محترم مقالات و نیز از برخی تحقیقات انجام شده در مرکز اقتصاد مقاومتی دانشگاه جامع امام حسین‌ که توسط نویسنده و یا با مسئولیت نویسنده انجام شده است بهره برده‌ایم. همچنین برخی گزارش‌های مفید دیگر با ذکر نام نویسندگان مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است و سعی گردیده در همه این موارد شرط امانت‌داری رعایت شود. بااین‌وجود، مسئولیت کاستی‌ها بر دوش نویسنده است و درخواست دانشگاه عالی دفاع ملی در آماده‌سازی عاجل این کتاب چیزی از این مسئولیت نمی‌کاهد. در پایان از همه عزیزانی که در این کتاب از آثار آنها استفاده شده قدردانی نموده و از همه ایرادات احتمالی کتاب پوزش می‌طلبم.

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *