دولت سیزدهم و مدیریت بازار ارز

اله مراد سیف / دولت سیزدهم در شرایط دشواری از اوضاع اقتصادی سکان دار کشور شده و با مسایل پیچیده

Read more

تبیین گفتمان اندیشه‌ها، آراء، نظرات و رهنمودهای حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در زمینه مقابله با تحریم‌های اقتصادی

تبیین گفتمان اندیشه‌ها، آراء، نظرات و رهنمودهای حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در زمینه مقابله با تحریم‌های اقتصادی نوع مقاله: مقاله پژوهشی

Read more