شاخص های حمایت از تولید ملی

0 اله مراد سیف / در علم اقتصاد تولید به جریان فراهم سازی کالاها و خدمات اطلاق می شود. از

Read more

کالبد شکافی مسایل اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

0   کالبد شکافی مسایل اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران <دریافت اسلاید های سخنرانی> 0

Read more

ابعاد و پیامدهای اقتصادی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها

0 اله مراد سیف بحث امروز ما یک بحث علمی و در عین حال اجرایی است. تمام قوای کارشناسی دولت

Read more