اما و اگر های مالیات ستانی از سود سپرده بانکی : بگیریم تا نگیریم؟

۰ اله مراد سیف / پول واحد پرداخت ، واسطه مبادلات و وسیله ای برای ذخیره ارزش است . در یک

Read more

تلاطم اقتصاد تورمی و لنگر اسمی نرخ ارز

۰ اله مراد سیف  / سیاست های ارزی دولت در دوره جناب همتی  را می توان لز جهت ثبات بخشی به

Read more

شاخص های حمایت از تولید ملی

۰ اله مراد سیف / در علم اقتصاد تولید به جریان فراهم سازی کالاها و خدمات اطلاق می شود. از

Read more

رونق تولید : چالش ها و فرصت ها

۱+ اله مراد سیف / در علم اقتصاد، اصطلاح «تولید» به فرایند فراهم سازی کالاها و خدمات اطلاق می شود

Read more

سخنی با نمایندگان : بسیج منابع ملی به جای امید بستن به دیگران

۰ بودجه، آیینه تلاش حاکمیت در سال پیش رو می باشد و از این رو جهت گیری های واقعی بودجه

Read more