تورم و گرانی : علل و راه درمان آنها به زبان ساده

اله مراد سیف / تورم پدیده ای پولی و نتیجه رشد بی تناسب حجم پول و اعتبار(یا پول بانکی) در

Read more