توسعه بازار بورس : بین المللی شدن یا منطقه ای شدن

0 اله مراد سیف / بازار بورس و به طور کلی بازار سرمایه در ایران هنوز تا بالغ شدن راه زیادی

Read more

کنترل بازار ارز در سال ۹۷ از زبان رئیس کل سابق بانک مرکزی

0 در تحلیل بازار از سال یکسان‌سازی نرخ ارز تا نوسان‌های سال ۱۳۹۷ مطرح شد  رییس کل سابق بانک مرکزی

Read more

به بهانه تمدید اختیارات رئیس کل بانک مرکزی

0 اله مراد سیف / اگر یک نقطه روشن در کارنامه اقتصادی دولت روحانی وجود داشته باشد، کنترل نوسانات ارزی در

Read more

دولت رفاه نفتی ریشه تورم ساختاری

1+ اله مراد سیف / تورم در اقتصاد ایران یک مساله و بلکه یک معضل ساختاری است و چنانچه دیدیم

Read more

چرا در عمل اقتصاد مقاومتی نداریم؟

0 اله مراد سیف /  از سال ۱۳۸۹ که برای اولین بار مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی اشاره فرمودند

Read more