بهره گیری از ظرفیت های مکتب شهید سلیمانی در مدیریت راهبردی اقتصاد ملی

سخنرانی دکتر اله مراد سیف در همایش مکتب شهید سلیمانی

عنوان سخنرانی :

زمان سخنرانی :  ۱۵ بهمن  ۱۳۹۹

مکان سخنرانی  : دانشگاه جامع امام حسین (ع)

بهره گیری از ظرفیت های مکتب شهید سلیمانی در مدیریت راهبردی اقتصاد ملی

 

فایل صوتی سخنرانی را از پیوند زیر دریافت کنید .

فایل صوتی سخنرانی در همایش

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *