اما و اگر های مالیات ستانی از سود سپرده بانکی : بگیریم تا نگیریم؟

0 اله مراد سیف / پول واحد پرداخت ، واسطه مبادلات و وسیله ای برای ذخیره ارزش است . در یک

Read more

ارزیابی طرح پیشنهادی چارچوب اصلاح ساختاری بودجه

0 اله مراد سیف / مطابق آنچه  در مقدمه طرح چارچوب اصلاح ساختاری بودجه توسط سازمان برنامه منتشر شده است ،

Read more

نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ایران : ریشه یابی دولتی بودن و نفتی بودن

0 اله مراد سیف / اگرچه دولت ها با اهدافی مشروع در اقتصاد نیز حضور دارند لیکن دامنه نفوذ آنها

Read more

«تقصیرِ تحریم است؟» : تراز عملیاتی منفی ۱۱۲هزار میلیارد تومانی بودجه و بی‎خیالی نسبت به مالیات سوداگران

0 دکتر اله مراد سیف با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه گفت: در حالی که تراز عملیاتی بودجه طبق

Read more

رفتار کارگزاران

0 رفتار کارگزاران اله مراد سیف متن :  فَأَنْصِفُوا اَلنَّاسَ مِنْ أَنْفُسِکُمْ وَ اِصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ فَإِنَّکُمْ خُزَّانُ اَلرَّعِیَّهِ وَ وُکَلاَءُ

Read more