اما و اگر های مالیات ستانی از سود سپرده بانکی : بگیریم تا نگیریم؟

اله مراد سیف / پول واحد پرداخت ، واسطه مبادلات و وسیله ای برای ذخیره ارزش است . در یک اقتصاد

Read more

ارزیابی طرح پیشنهادی چارچوب اصلاح ساختاری بودجه

اله مراد سیف / مطابق آنچه  در مقدمه طرح چارچوب اصلاح ساختاری بودجه توسط سازمان برنامه منتشر شده است ، مقام

Read more

نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ایران : ریشه یابی دولتی بودن و نفتی بودن

اله مراد سیف / اگرچه دولت ها با اهدافی مشروع در اقتصاد نیز حضور دارند لیکن دامنه نفوذ آنها در

Read more

«تقصیرِ تحریم است؟» : تراز عملیاتی منفی ۱۱۲هزار میلیارد تومانی بودجه و بی‎خیالی نسبت به مالیات سوداگران

دکتر اله مراد سیف با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه گفت: در حالی که تراز عملیاتی بودجه طبق ادعای

Read more

مالیات ستانی و تحول پیش رو

مالیات مهمترین رکن درآمدی دولت ها برای اعمال حاکمیت است . برای کشوری که «نفت پایه» است، البته اهمیت مالیات

Read more

رفتار کارگزاران

رفتار کارگزاران اله مراد سیف متن :  فَأَنْصِفُوا اَلنَّاسَ مِنْ أَنْفُسِکُمْ وَ اِصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ فَإِنَّکُمْ خُزَّانُ اَلرَّعِیَّهِ وَ وُکَلاَءُ اَلْأُمَّهِ

Read more