پول ، اعتبار، نقدینگی و نظام بانکی

0 اله مراد سیف /  آیا پول یک سند بدهی است ؟ و یا باید باشد؟ خیر هیچ یک از این

Read more

پیمان پولی پایه طلا : پیشنهادی برای شرایط تحریم

0 اله مراد سیف / منظور از پیمان پولی(currency swap agreement) ترتیبات قراردادی میان کشورهای طرف قرارداد برای مبادله پولی

Read more

به بهانه تمدید اختیارات رئیس کل بانک مرکزی

0 اله مراد سیف / اگر یک نقطه روشن در کارنامه اقتصادی دولت روحانی وجود داشته باشد، کنترل نوسانات ارزی در

Read more

خلق نقدینگی و هدایت نقدینگی

0 اله مراد سیف / نقدینگی بخش خصوصی در اقتصاد مجموع پول (شامل اسکناس و مسکوک دست اشخاص و مانده حساب

Read more

خطر صادرات بدون برگشت ارز :  خروج منابع کمیاب

1+ اله مراد سیف / در برخی بیماری ها شخص بیمار از طریق کلیه ها روزانه پروتئین دفع می کند  .چنین

Read more