سیاست جدید بنزینی دولت و راهکارهای حداقل سازی اثر تورمی آن

۰  اله مراد سیف / آنچه مردم از بازار داخلی  مشاهده می کنند، تغییرات بی رویه قیمت کالاها و خدمات در

Read more

اجرای ناصحیح سیاستهای خصوصی سازی به رشد فساد کمک کرد

۲+ یک استاد دانشگاه با انتقاد از پیاده سازی ناصحیح سیاستهای خصوصی سازی در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مهترین

Read more

چرا در عمل اقتصاد مقاومتی نداریم؟

۰ اله مراد سیف /  از سال ۱۳۸۹ که برای اولین بار مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی اشاره فرمودند

Read more