از اقتصاد دفاع مقدس تا اقتصاد مقاومتی

0 اله مراد سیف /  دوران دفاع مقدس مشحون از تجربیاتی است که می تواند تاریخ ملت ما را برای آینده

Read more

دو تابعیتی بودن در تفکر اقتصادی

0 اله مراد سیف / آنچه هر از گاهی در رسانه ها موضوع بحث های سیاسی قرار گرفته و قدری حساسیت

Read more

بیانیه گام دوم : فرصتی برای نظریه پردازی بومی در اقتصاد

0 اله مراد سیف / بیانیه گام دوم انقلاب که از جانب مقام معظم رهبری تدوین و اعلام شده است،

Read more

مفاسد اقتصادی و راهبردهای سه گانه مقابله

2+ اله مراد سیف / در اینکه فساد از هر نوع آن تخریب کننده همه بنیان هایی است که می

Read more

ضعف حکمرانی اقتصادی

1+ اله مراد سیف / این روزها پرسش اقتصاد آزاد یا دولتی با اشاره به سخنان معاون اول محترم ریاست جمهور

Read more

چهل سالگی انقلاب : دستآوردها و ناکامی های اقتصادی نظام ج.ا.ایران

0 انقلاب اسلامی در شرایطی به وقوع پیوست که جامعه در یک شرایط نامطلوب اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی به

Read more

هنوز به الگوی مشخصی برای مدیریت اقتصادی کشور دست نیافته‌ایم

0 خبر گزاری تسنیم اله مراد سیف یک کارشناس اقتصادی با بیان این که دولتی‌تر شدن و نفتی‌تر شدن پاشنه

Read more