تمرکز زدایی:رویکردی اساسی به اصلاح نظام بودجه ریزی کشور

۰ اله مراد سیف  / یادآوری درخواست اصلاح بودجه ریزی عمومی از جانب رهبر معظم انقلاب در نشست با کارآفرینان

Read more

نوسانات بورس و منطق اقتصادی

۰ اله مراد سیف / بازار بورس در ایران با حجم حدود ۱۲۰ میلیارد دلار از بازارهای نوپا در اقتصاد ملی

Read more

تحول در نظام برنامه ریزی اقتصادی : کارآمدسازی مدیریت بخش عمومی

۲+ اله مراد سیف / در نگرش اقتصادی، بخش عمومی در هر کشور متکفل فراهم سازی کالاها و خدمات عمومی است.

Read more

مفهوم شناسی نقش اقتصاد در استحکام ساخت درونی قدرت ملی

۰   مفهوم شناسی نقش اقتصاد در استحکام ساخت درونی قدرت ملی <دریافت اسلاید های سخنرانی> ۰

Read more