وظایف اقتصادی دولت

۰ وظایف اقتصادی دولت اله مراد سیف متن : « وَ إِنَّهُ لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ

Read more

راهبردهای اقتصادی تحکیم ساخت درونی جمهوری اسلامی ایران

۰   راهبردهای اقتصادی تحکیم ساخت درونی جمهوری اسلامی ایران <دریافت اسلاید های سخنرانی> ۰

Read more

مفهوم شناسی نقش اقتصاد در استحکام ساخت درونی قدرت ملی

۰   مفهوم شناسی نقش اقتصاد در استحکام ساخت درونی قدرت ملی <دریافت اسلاید های سخنرانی> ۰

Read more