یارانه ها و اقتصاد ایران

0 اله مراد سیف / اقتصاد ایران را می توان با مشخصه پرداخت یارانه زیاد معرفی کرد . این مشخصه

Read more

اقتصاد ما و یارانه های پیدا و پنهان انرژی

0 اله مراد سیف / کشور ما دو ویژگی در اقتصاد انرژی دارد . اولین ویژگی منابع زیاد نفت و

Read more

اقتصاد کنترل ترافیک شهری

0 اله مراد سیف / در کلان شهرها معضل ترافیک و بر اثر آن آلودگی هوا همیشه موضوع سیاست های مختلف

Read more

اما و اگرهای بازار ثانویه ارز و پیشنهاد راه سوم

0 اله مراد سیف / این روزها بانک مرکزی درگیر تعیین سیاست ارزی جدید است وانتظار عوامل اقتصادی از ریاست

Read more

نقدی بر کتاب درس گفتارهای اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری

0 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ماه نامه علمی  پژوهشی، سال

Read more

کالبد شکافی مسایل اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

0   کالبد شکافی مسایل اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران <دریافت اسلاید های سخنرانی> 0

Read more