اقتصاد ما و یارانه های پیدا و پنهان انرژی

اله مراد سیف / کشور ما دو ویژگی در اقتصاد انرژی دارد . اولین ویژگی منابع زیاد نفت و گاز

Read more

رانت ۴۰ هزار میلیارد تومانی چگونه تقسیم می‌شود

رانت ۴۰ هزار میلیارد تومانی سالانه ۱۰ میلیارد دلار یارانه برق و ۳۰ میلیارد دلار یارانه سوخت به صنایع انرژی‌بر

Read more