بررسی راه‌کارهای عملی حل معضل بنزین در ایران

بررسی راه‌کارهای عملی حل معضل بنزین در ایران

 

(توجه : این گزارش در سال ۱۳۸۵ تهیه و ارائه شده است . لیکن هنوز موضوعیت آن برقرار است و راه کارهای آن تازه است .)

پیش گفتار

مقوله «قیمت بنزین» ، «یارانه های بنزین» و «مصرف بنزین» و در چرخه بعدی ، منابع ارزی هنگفتی که سال های طولانی است برای واردات آن و به منظور «اجابت تقاضا» مصروف می گردد ، به یکی از حوزه های آسیب پذیری و دغدغه ای چالش برانگیز درمجموعه کلان تنگناها و معضلات اقتصادی کشور مبدل شده است که پنج محور مهم را شامل می شود:

محور اول : نرخ رشد بالای مصرف بنزین در سالهای اخیر

محور دوم : قاچاق بی حد و حصر فرآورده های نفتی و در راس آنها بنزین و گازوئیل

محور سوم : صرف منابع کمیاب ارزی بودجه دولت برای واردات بنزین (و اخیرا گازوئیل)

محور چهارم : خدشه دار شدن عدالت اجتماعی

محور پنجم : آلودگی زیست محیطی

در کنار محور های اصلی فوق ، ده ها  محور فرعی ولی مهم دیگر وجود دارد که در این تحقیق در جای مناسب خود بدان پرداخته شده است .

تحقیق حاضر با هدف « بررسی راه‌کارهای عملی حل معضل بنزین در ایران »  در سال ۱۳۸۵ انجام شده است و بنا بر این که بنزین تنها یکی از فرآورده‌های نفتی است که با سایر فرآورده ها مانند گازوئیل ، نفت سفید ، نفت کوره و گاز مایع هم خانواده بوده و جدا کردن آثار اقتصادی یارانه آنها از یکدیگر ممکن نیست، ناچار از بررسی جامع قیمت ها و یارانه‌های حامل‌های انرژی و سوخت به صورتی یکپارچه بوده‌ایم .

از زاویه دیگری نیز بررسی یکپارچه یارانه های انرژی مهم می‌نماید و آن این است که هدفمند کردن یارانه ها در برنامه سوم توسعه پیش بینی شده ولی تا کنون اقدامی اساسی در ارتباط با آن انجام نشده است . در عین حال ، ارقام حاکی از آن است که یارانه حامل‌های انرژی بیش از ۸۰ درصد از کل یارانه ها را شامل می‌شود ، لذا چنانچه گزارش حاضر بتواند به کل یارانه های انرژی توجه نماید قدم مهمی در جهت هدفمند کردن یارانه‌ها نیز برداشته‌ایم که خود از جمله اهداف ساختاری مهم در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .

 

 

 

 

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *