برآورد استراتژیک قدرت اقتصادی امریکا

برآورد استراتژیک مولفه های قدرت اقتصادی امریکا

 مجری : دکتر اله مراد سیف

 خرداد ۸۶

دریافت فایل کامل گزارش :برآورد استراتژیک قدرت اقتصادی امریکا

 

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *