مفهوم شناسی قدرت نرم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده : سیف، الله مراد؛ مجله: آفاق امنیت » تابستان ۱۳۹۰ – شماره ۱۱ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۳۴ صفحه – از ۵ تا ۳۸) مفهوم شناسی قدرت نرم اقتصادی

Read more