مفهوم شناسی قدرت نرم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده : سیف، الله مراد؛

مجله: آفاق امنیت » تابستان ۱۳۹۰ – شماره ۱۱ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۳۴ صفحه – از ۵ تا ۳۸)

مفهوم شناسی قدرت نرم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

در این مقاله قدرت نرم و روش اندازه گیری آن برای کشورها به اختصار بحث می شود و سپس مفهوم شناسی و زمینه های قدرت نرم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی سیاسی منطبق بر اسلام ناب و برخاسته از اراده مردم، و مبتنی بر فرمایشات مقام معظم رهبری مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. آ نگاه پیش زمینه های نهادی ایجاد قدرت نرم اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مهم ترین سند بالادستی مورد کنکاش و یافته های آن دسته بندی شده است. نتایج حاکی از آن است که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با اهداف والای خود نیاز دارد که الگوی شایسته خود را بر محورهای رفاه مادی، عدالت اجتماعی، روحیه و آرمان انقلابی و برخورداری از ارز شهای اخلاقی اسلام تحقق بخشد و جاذبه خود را برای ترغیب سایر ملت ها به سمت اهداف متعالی اسلام تقویت نماید.

 

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *