تصویر‌سازی الگوی اقتصاد مقاومتی در صنعت برق ایران

0 نویسنده : کمالی، روزبه؛ سیف، اله مراد؛ احمدیان، محمد؛ مجله: مجلس و راهبرد » زمستان ۱۳۹۵ – شماره ۸۸ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۳۴ صفحه – از ۱۹۷ تا ۲۳۰) تصویر‌سازی

Read more

راهبردهای تجارت بین الملل اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران

0 نویسنده : سیف، الله مراد؛ حافظیه، علی اکبر؛ مجله: مطالعات راهبردی بسیج » پاییز ۱۳۹۲ – شماره ۶۰ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۳۶ صفحه – از ۱۸۳ تا ۲۱۸) <دریافت

Read more