تصویر‌سازی الگوی اقتصاد مقاومتی در صنعت برق ایران

نویسنده : کمالی، روزبه؛ سیف، اله مراد؛ احمدیان، محمد؛ مجله: مجلس و راهبرد » زمستان ۱۳۹۵ – شماره ۸۸ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۳۴ صفحه – از ۱۹۷ تا ۲۳۰) تصویر‌سازی الگوی

Read more