تصویر‌سازی الگوی اقتصاد مقاومتی در صنعت برق ایران

نویسنده : کمالی، روزبه؛ سیف، اله مراد؛ احمدیان، محمد؛

مجله: مجلس و راهبرد » زمستان ۱۳۹۵ – شماره ۸۸ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۳۴ صفحه – از ۱۹۷ تا ۲۳۰)

تصویر‌سازی الگوی اقتصاد مقاومتی در صنعت برق ایران

چکیده

صنعت برق به‌عنوان یکی از صنایع زیر‌بنایی، نقش مهمی در توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور بر‌عهده دارد و از صنایع شبکه‌ای محسوب می‌شود. در این تحقیق، به دنبال تصویر‌سازی الگوی اقتصاد مقاومتی در صنعت برق ایران هستیم. رویکرد تحقیق حاضر از نوع کیفی و از‌نظر هدف کاربردی و توسعه‌ای و از‌نظر روش، توصیفی ـ تحلیلی و نظریه مبنایی است. به همین منظور ابتدا با فیش‌برداری کتابخانه‌ای از الگوهای اقتصاد مقاومتی و سپس تجزیه و تحلیل آن، ضمن بررسی تحریم‌ها، آسیب‌ها، ظرفیت‌ها و اهداف صنعت برق ایران و با تکنیک گلوله برفی تا حد اشباع‌ نظری، مفاهیم و مقوله‌های محوری اقتصاد مقاومتی را تبیین و سپس با روش نظریه مبنایی، سیاست‌های کلی ابلاغی از اسفند ۱۳۵۷ تا اسفند۱۳۹۲ کدگذاری باز و محوری و در نهایت ارتباط میان استفاده از ظرفیت‌ها برای رفع چالش‌ها و در جهت تحقق اهداف از طریق مصاحبه باز و بسته با خبرگان صنعت برق تعیین و الگوی اقتصاد مقاومتی آن ارائه شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که راهبردهای الگوی اقتصاد مقاومتی در صنعت برق جمهوری اسلامی ایران از‌نظر بازه زمانی تأثیرگذاری به راهبردهای ترمیم و بهبود‌دهنده، ظرفیت‌ساز و مقاوم‌ساز قابل تقسیم‌بندی است و بر ثبات و امنیت اقتصادی، پیشرفت همگام و فراتر از رشد اقتصادی کشور، تجدید ساختار صنعت برق، توسعه فضای رقابتی، توسعه بخش غیردولتی صنعت برق و رشد سهم انرژی‌های تجدید‌پذیر است.

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *