سخنی با نمایندگان درباره هدفمندسازی یارانه‌ها

سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد  شماره روزنامه: ۱۷۰۷    تاریخ چاپ: ۱۳۸۷/۱۰/۱۵   شماره خبر: ۴۹۰۰۸۲ دکتر اله مراد سیف * هدفمندسازی یارانه‌ها که از سیاست‌ها و اهداف

Read more

کاهش ارزش دلار یا کامل شدن چرخه بیماری هلندی؟

 سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد  شماره روزنامه: ۱۵۶۳   تاریخ چاپ: ۱۳۸۷/۰۴/۱۶   شماره خبر: ۴۶۰۷۹۸ دکتر اله مراد سیف اقتصاد مجموعه‌ای پیچیده از متغیر‌های بسیار زیاد است

Read more

جراحی اقتصادی

سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد شماره روزنامه: ۱۵۴۳   تاریخ چاپ: ۱۳۸۷/۰۳/۲۳   شماره خبر: ۴۵۶۷۶۱ دکتر اله‌ مراد سیف اقتصاد ایران بیمار است و به اعتراف کارشناسان

Read more

راه سوم

 سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد شماره روزنامه: ۱۵۳۶     تاریخ چاپ: ۱۳۸۷/۰۲/۱۱   شماره خبر: ۴۵۵۴۳۰ دکتر اله‌مراد سیف* زمزمه تغییر مجدد رییس کل بانک مرکزی

Read more