ضرورت ها و زمینه های نظریه پردازی در اقتصاد مقاومتی در گام دوم انقلاب

مقاله پذیرفته شده در همایش بین المللی گام دوم انقلاب نظام انقلابی و تمدن ساز  : 

ضرورت ها و زمینه های نظریه پردازی در اقتصاد مقاومتی در گام دوم انقلاب

اله مراد سیف*

چکیده

طرح ایده اقتصاد مقاومتی از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی و درخواست ایشان برای تبیین این ایده توسط دانشگاهیان، اگرچه تلاش های زیادی را از سال ۱۳۸۹ تا کنون برانگیخته و محصولات متعددی در قالب کتاب، مقالات علمی و سخنرانی ها انتشار یافته، لیکن سوال اساسی آن است که نظریه پردازی در موضوع اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه با موفقیت همراه بوده است ؟ این مقاله، پاسخ سوال را با تمرکز بر عناوین هشت گانه ای شامل تعریف اقتصاد مقاومتی، دولت و بازار، مردم پایه کردن اقتصاد، تولید داخلی و تولید ملی، خرده نظام های اقتصاد مقاومتی، نسبی یا مطلق بودن اقتصاد مقاوم، استقلال اقتصادی و نیز رشد و عدالت مورد کنکاش قرار داده و نشان داده است که در هر یک از این موضوعات زمینه های بسیاری وجود دارند که در نظریه پردازی اقتصاد مقاومتی مبهم باقی مانده است.

دریافت فایل : ضرورت ها و زمینه های نظریه پردازی اقتصاد مقاومتی در گام دوم

۱+

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *