جریان تحریم و جریان تحریف

اله مراد سیف / رهبر انقلاب اسلامی در روز عید قربان به نکات مهم زیر در تشریح جریان «تحریف» اشاره فرمودند :

  • به موازات جریان تحریم، یک جریان «تحریف حقایق» و واژگون نشان دادن واقعیات هم وجود دارد.
  • هدف این جریان، ضربه زدن به روحیه‌ی مردم و دادن آدرس غلط درباره‌ی علاج تحریم است.
  • هدف دشمن، گرفتن نشاط و امید از ملت بویژه جوانان است تا این‌گونه القا کنند که کشور به بن‌بست رسیده و امکان حل مشکلات وجود ندارد.
  • تحریف واقعیات خط ثابت تبلیغاتی رسانه‌های غربی در طول ۴۱ سال گذشته بوده که در آن، نقاط قوت به‌طور کلی انکار و یا در مورد آن سکوت میشود اما اگر نقطه‌ضعفی باشد، ده‌ها و حتی صدها برابر بزرگ‌نمایی میشود.
  • در آدرس غلط دادن برای رفع تحریمها گفته میشود اگر میخواهید تحریمها برطرف شود، کوتاه بیایید و ایستادگی نکنید
  • متأسفانه برخی در داخل هم این آدرس غلط را تکرار میکنند .
  • اگر جریان تحریف شکست بخورد، قطعاً جریان تحریم هم شکست خواهد خورد، زیرا عرصه‌ی کنونی، میدان جنگ اراده‌ها است و اگر اراده‌ی ملت ایران مستحکم باقی بماند، بر اراده‌ی دشمن غلبه خواهد کرد.

با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری جریان تحریف سه کار عمده را در دستور کار خود دارد:

  • کتمان نقاط قوت
  • بزرگنمایی نقاط ضعف
  • دادن آدرس غلط برای رفع تحریم ها

از آنجا که جریان تحریف تکمیل کننده جریان تحریم است ، به همان اندازه مخاطره آمیز است و به دلیل این که تضعیف کننده روحیه در جبهه خودی است، می تواند در خنثی کردن تلاش های داخلی برای دور زدن و یا شکست تحریم ها موثر باشد . نکته جالبی که در موضوع جریان تحریف وجود دارد یکی این است که در این جریان تنها دستگاههای تبلیغی دشمن فعال نیستند . متاسفانه مشاهده می شود که کسانی از سر دلسوزی و یا به منظور دادن هشدار به مسئولین، وضعیت اقتصاد ملی را در تحلیل های خود از دست رفته دانسته و اوضاع را به گونه ای سیاه نمایی می کنند که موجب ایجاد روحیه یاس و نا امیدی در داخل می شوند . برخی از همین خودی ها پا را از این هم فراتر نهاده با دادن آمارهایی وضعیت فعلی اقتصادی را بدتر از شرایط دوران طاغوت معرفی می کنند . ارائه این تحلیل ها هر چند بدون هر گونه قصد و نیت سوء صورت گیرد، به دلیل کارکرد خطرناک آن در تضعیف روحیه عوامل اقتصادی در جبهه خودی، نوعی بازی در زمین دشمن و یاری رساندن به عملیات روانی آن بر علیه نظام است .

نکته دیگری که در همین ارتباط مهم می نماید و می باید از جانب دلسوزان نظام مورد توجه قرار گیرد آن است که در انتقاد از برنامه های دولت توجه لازم را به خرج داده شود که نتیجه این انتقاد ها به سود دشمن تمام نشود . اگر دقت شود رهبر معظم انقلاب خود ضمن دادن تذکرهای جدی به دولت برای شرطی نکرده اقتصاد ملی و ضمن بیان کاستی های موجود در مدیریت اقتصادی،  به کارهای زیادی که در دولت ها انجام شده است نیز توجه می دهند و تلاش های انجام گرفته را هم متذکر می شوند . انتقاد از عملکرد دولت به دلیل این که عمدتا از جانب کسانی مطرح می شود که مورد اعتماد مردم هستند می تواند در صورت عدم توجه، تاثیر مخرب بیشتری بر روحیه مردم داشته باشد و لذا رعایت نکاتی که نتیجه انتقاد را از سیاه نمایی وضعیت موجود متمایز می سازد، بر این دسته از منتقدین لازم تر است . تاکید رهبر معظم انقلاب بر این که اگر جریان تحریف شکست بخورد ، قطعاً جریان تحریم نیز شکست خواهد خورد سنگینی وظیفه دلسوزان نظام را در مراقبت از روحیه مردم از یک طرف و روشنگری نسبت به نقاط قوت موجود , تحلیل منطقی از نقاط ضعف و راهکارهای برطرف ساختن آنها و نیز تبیین علل اصلی تحریم امریکا و بن بست بودن راه کار مذاکره با این متجاوز  مضاعف می سازد . در مورد اخیر ، می باید تجربه برجام به محور وحدت بر علیه امریکا تبدیل شود و به جای پرداختن به بحث های انحرافی که در آن به دنبال مقصر داخلی برای شکست برجام می گردند ، این تجربه مهم را که با بهای سنگینی برای ملت ما رقم خورده است، به عنوان سند و مدرکی مهم در بن بست بودن مسیر مذاکره با امریکا در درجه اول ، پرهیز از تکرار این تجربه با نام دیگری با اروپا در درجه دوم و نیز سندی روشن برای لزوم ایستادن بر پای خود و تکیه بر ظرفیت های داخلی برای کُند کردن سلاح تحریم و از کار انداختن آن در درجه سوم معرفی کنیم .

۱+

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *