دولت سیزدهم و مدیریت بازار ارز

اله مراد سیف / دولت سیزدهم در شرایط دشواری از اوضاع اقتصادی سکان دار کشور شده و با مسایل پیچیده

Read more

به بهانه تمدید اختیارات رئیس کل بانک مرکزی

اله مراد سیف / اگر یک نقطه روشن در کارنامه اقتصادی دولت روحانی وجود داشته باشد، کنترل نوسانات ارزی در زمان

Read more

جنگ اقتصادی و رزمندگان جنگ اقتصادی

اله مراد سیف / رهبر معظم انقلاب در دیدار ۳۰ مرداد ۹۸ با رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت با

Read more