تمرکز زدایی:رویکردی اساسی به اصلاح نظام بودجه ریزی کشور

0 اله مراد سیف  / یادآوری درخواست اصلاح بودجه ریزی عمومی از جانب رهبر معظم انقلاب در نشست با کارآفرینان

Read more

تحول در نظام برنامه ریزی اقتصادی : کارآمدسازی مدیریت بخش عمومی

2+ اله مراد سیف / در نگرش اقتصادی، بخش عمومی در هر کشور متکفل فراهم سازی کالاها و خدمات عمومی است.

Read more