کالبد شکافی کیفیت حضور دولت در اقتصاد

اله مراد سیف / اقتصاد مهمترین وجه ارتباط اجتماعی بشر و تعیین کننده نظم زندگی و معیشت مردمان است .

Read more

دفاع از یک تصمیم فولادی و یک پیشنهاد برای آشفته بازار فعلی

اله مراد سیف / اتفاقات اخیر در منطقه پس از بحران اکراین و روسیه موجب افزایش قیمت جهانی فولاد که

Read more

تشکیل وزارت بازرگانی : با کدام رویکرد ؟

اله مراد سیف /  انتزاع بازرگانی از وزارت صمت به عنوان یک ضرورت هنگامی مطرح شد که وزارت صمت از عهده

Read more

از اقتصاد دفاع مقدس تا اقتصاد مقاومتی

اله مراد سیف /  دوران دفاع مقدس مشحون از تجربیاتی است که می تواند تاریخ ملت ما را برای آینده ای

Read more