نسبت سنجی اقتصاد مقاومتی با اقتصاد متعارف

اله مراد سیف / اقتصاد متعارف (orthodox economics ) که به وجه غالب و جریان اصلی علم اقتصاد در عصر

Read more

اعلام توقف ارادی صادرات نفت خام : ضرورتی تاریخی

اله مراد سیف / شرایط تحریم ها وضعیت جالبی را برای اقتصاد کشور رقم زده است که ترکیبی از چالش

Read more

چهل سالگی نظام و محورهای تحول در آینده : ارتقاء حکمرانی اقتصادی

انقلاب اسلامی به عنوان انقلابی اصیل و پشتوانه نظام جمهوری اسلامی ایران، از آن جهت که تشکیل یک جامعه اسوه

Read more

سخنرانی : اقتصاد مقاومتی و تهدیدات نوظهور

اله مراد سیف اقتصاد مقاومتی و تهدیدات نوظهور نقش اقتصاد مقاومتی در مهار تهدیدات نوظهور (باتاکید بر پدیده دیکتاتوری نهادی

Read more

مبانی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران

  مبانی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران <دریافت اسلاید های سخنرانی> ۰

Read more