سند تحول دولت مردمی : ویرایش اول

سند تحول دولت مردمی سند طرح تحول دولت سیزدهم فهرست مطالب دیباچه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷ بخش اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………………..۹ فصل اول – تعاریف

Read more

چهل سالگی نظام و محورهای تحول در آینده : توسعه و تقویت شفافیت

نظام جمهوری اسلامی ایران که انقلاب اسلامی را به عنوان انقلابی اصیل در پشتوانه خود دارد، از آن جهت که

Read more