برابری فرصت ها

0

برابری فرصت ها

اله مراد سیف /

متن :

  • « أتَامرونى اَن أَطلُبَ النَصرَ بالجورِ فیمَنْ وَلّیتُ علیه؟ واللّهِ ما أطورُ به ما سَمَر سمیرٌ و ما أمَّ نجمٌ فِى السّماءِ نجما. لو کان المالُ لی لَسوَّیتُ بینَهم، فکیفَ و اِنّما المالُ مالُ اللّهِ » [۱]

(هنگامی‌ که‌ او را نکوهش‌ کردند که‌ چرا بیت‌المال‌ و عطایا را به‌ تساوی‌ تقسیم‌ می‌کند و پیشتازان‌ «اسلام‌ و بزرگان‌ را برتری‌ نمی‌دهد، گفت)… آیا فرمان‌ می‌دهید که‌ پیروزی‌ را طلب‌ کنم، به‌ ستم‌ کردن‌ بر کسی‌ که‌ زمامدار او شده‌ام؟ به‌ خدا سوگند چنین‌ نکنم‌ تا شب‌ و روز از پی‌ هم‌ می‌آیند، و در آسمان‌ ستاره‌ای‌ از پس‌ ستاره‌ دیگر طلوع‌ می‌کند. اگر این‌ مال‌ از آنِ‌ من‌ می‌بود، باز هم‌ آنرا برابر میانشان‌ تقسیم‌ می‌کردم. پس‌ چگونه‌ چنین‌ نکنم، درحالی‌ که‌ مال‌ از آنِ‌ خداوند است.»

استنتاج کلی :

عدم تبعیض در بهره مندی از امکانات عمومی  سیاست قطعی اسلام است و  در این جهت ایجاد فرصت های برابر برای  همه می باید در راس برنامه های اقتصادی قرار داشته باشد .

سیاست های اقتصادی مرتبط :

  • اجرای سیاست های اقتصادی با هدف برقراری توازن اجتماعی.
  • اجرای سیاست های اقتصادی برای ارتقای وضعیت مناطق محروم و نزدیک کردن فاصله آنها با مناطق برخوردار.
  • مقابله با هر گونه ویژه خواری از سوی طبقات ذی نفوذ اجتماعی و یا سیاسی و مذهبی.

[۱] . از خطبه ۱۲۶٫

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *