حقوق متقابل دولت و مردم

۰

حقوق متقابل دولت و مردم

اله مراد سیف /

متن :

  • « فاذا أدَّت‌ الر‌عیه‌ الی‌ الوالی‌ حقه، و اد‌یَ‌ الوالی‌ الیها حقها، عزَّ‌ الحقُّ‌ بینهم، و قامت‌ مناهج‌الدین، و اعتدلت‌ معالم‌ العدل » [۱]

ترجمه :

زمانی‌ که‌ رعیت‌ حق‌ خود را نسبت‌ به‌ دولت‌ بگزارد، و دولت‌ نیز حق‌ خود را نسبت‌ به‌ مردم‌ ادا کند، حق‌ در میان‌ آنها عزت‌ یابد، و پایه‌های‌ دینشان‌ استواری‌ گیرد، و نشانه‌های‌ عدالت‌ برپا گردد….»

استنتاج کلی :

تعریف و شفاف سازی حقوق متقابل دولت و مردم و زمینه سازی برای رعایت آنها سطح مدنیت اسلامی را در جامعه رفعت بخشیده و مانع بروز بسیاری از کجی ها در عمل خواهد شد .

سیاست های اقتصادی مرتبط :

  • تعریف شفاف حقوق متقابل اقتصادی شهروندان و دولت اسلامی و اطلاع رسانی در این زمینه.
  • پیشقدم شدن دولت در رعایت حقوق اقتصادی شهروندی مردم و تشویق مردم برای استیفای این حقوق به منظور تشویق آنها در رعایت حقوق اقتصادی دولت اسلامی.
  • ایجاد دولت الکترونیک برای تسهیل فضای کسب و کار بخش خصوصی وکاهش هزینه های مبادله[۲] در اقتصاد برای بخش خصوصی .

[۱] . از خطبه ۲۱۶٫

[۲] . هزینه  مبادله (  transaction costs )  هزینه‌ای اضافه ای است که طرفین قراردادها برای کسب اطلاعات یا برای نظارت، کنترل و اعمال قانونی قراردادها و نیز به خاطر عدم اجرای مفاد قرارداد از سوی طرف مقابل متحمل می‌شوند .

۰

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *